Aktuelt


Vanedannende legemidler

16. august 2018 kl. 09:56

Nytt fokusområde for fastlegetjenesten i Molde kommune 2018. Høsten 2017 ble det gjennomført medarbeidersamtaler mellom kommuneoverlege Cato Innerdal og alle fastlegene i Molde kommune. Det var under samtalene enighet om å definere et faglig fokusområde for det nye året. I flere av samtalene framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og man besluttet da at alle fastlegene i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler til pasienter. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler, samt bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette. På Fem Faste bestreber vi oss hele tiden med å tilby best mulig tjenester til pasientene våre, inkludert riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Vi er positive til at alle legekontorene i Molde har et felles fokusområde. Vi tror at et fokus på å sikre riktig bruk av vanedannende legemidler ved alle legekontor i byen vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen.

Med bakgrunn i dette ønsker vi  å ta en gjennomgang et par ganger i året med pasienter som bruker slike legemidler i fast dosering.

I mange tilfeller vil det være naturlig å ta en samtale om temaet og deretter starte en nedtrapping. For smertestillende er nedtrappingstiden som hovedregel 6 uker. For beroligende medisiner og sovemedisiner er nedtrappingstiden 12 uker. Pasient og fastlege kan sammen sette seg ned å lage en nedtrappingsplan. Kommer man gjennom nedtrapping vil mange bli kvitt plagsomme legemiddelbivirkninger og få bedret livskvalitet. Ta gjerne kontakt med fastlegen om du selv ønsker å komme igang med nedtrapping av et vanedannende legemiddel!

Når legen ringer tilbake

27. april 2018 kl. 11:55

Vi vil informere våre pasienter om at det vil bli sendt ut giro til pasienter som får henvisninger/ sykmeldinger via telefon i henhold til fastlegetariffen.

Endring av fraværsdag for legene

22. mars 2018 kl. 11:07

Fra 1. april vil Håvard Jendem ha fraværsdag onsdager i stede for torsdag som tidligere. 

Fra 1. april vil Martin Skrove ha fast fraværsdag torsdager i stede for onsdag som tidligere.

Fravær for legene august 2018

22. januar 2018 kl. 15:17

 Uke 34

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 21. august.

Martin Skrove: Torsdag 23. august.

Signe Nordby: Mandag 20. august og tirsdag 21. august

Håvard Jendem: Onsdag 22. august.

Mudde Navaratnam: Onsdag 22. august.

Hanieh Shakeri: Borte hele uken.

 

Uke 35

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 28. august.

Martin Skrove: Torsdag 30. august.

Signe Nordby: Tirsdag 21. august.

Håvard Jendem: Onsdag 29. august.

Mudde Navaratnam: Onsdag 29. august.

Hanieh Shakeri: Torsdag 30 august.

 

September

Uke 36

Tarjei Skotheimsvik: 4. september

Martin Skrove: 3. september, 4. september og 6. september.

Signe Nordby: 4. september

Håvard Jendem: 5. september

Mudde Navaratnam: 5. september

 

Uke 37

Tarjei Skotheimsvik: 11. september

Martin Skrove: 13. september

Signe Nordby: 11. september

Håvard Jendem: 12. september

Mudde Navaratnam: 12. september

 

Uke 38:

Tarjei Skotheimsvik: 18. september

Martin Skrove: 20. september

Signe Nordby: 18. september

Håvard Jendem: 19. september

Mudde Navaratnam: 19. september

 

Uke 39

Tarjei Skotheimsvik: 25. september

Martin Skrove: 27. september

Signe Nordby: 25. september

Håvard Jendem: 26. september

Mudde Navaratnam: 26. september

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

27. november 2017 kl. 12:16

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester. 

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er forsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere. 

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. 

Bortfall av kravet til henvising til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Sjømanns og offshorelege

8. mars 2017 kl. 12:39

Tarjei Skotheimsvik: Sjømannslege.

Martin Skrove: Offshorelege.

Håvard Jendem: Sjømannslege og offshorelege.

Kjernejounal

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. april 2013 kl. 22:17

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

Telefontid

5. februar 2013 kl. 13:15

Telefontid for legekontoret er mellom:

Kl. 0900-1130

Kl. 1300-1430

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

16. november 2007 kl. 11:26

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger.

Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

 

VANLIG FORLØP VED BESØK VED LEGEKONTORET:

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plass utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp.

Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelighjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger/ spørsmål. Vi minner om at en legetime normalt er på ca 15 minutter og at man tar opp 1-2 problemstillinger av gangen. Legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver/undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din.

I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.

 

BETALING:

Betaling foregår ved betalingsautomat. Det er her mulig å betale kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv.  Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger. Beløpet skal du betale på Melin betalingsautomat ved utgangen.

 

Sjekk alltid betalingsautomaten før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort. Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.

 

OPPFØLGING:

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet.

 

FORBEDRINGSPOTENSIALE: 

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi kan bli bedre, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan optimalisere våre rutiner.

Åpningstider

Man, Tir, Ons og Fre:
08.30-15.00
Torsdag:09.00-15.00
Laboratoriet og skiftestue er åpent samme åpningstid som legekontoret ellers.

Adresse

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2

Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2
6412 MOLDE

Telefon: 71 24 94 60