Aktuelt


Fravær for legene februar 2018

22. januar 2018 kl. 15:17

Uke 7

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 13. februar.

Martin Skrove: Onsdag 14. februar.

Signe Nordby: Tirsdag 13. februar.

Håvard Jendem: Torsdag 15. februar.

Mudde Navaratnam: Onsdag 14. februar.

 

Uke 8

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 20. februar.

Martin Skrove: Onsdag 21. februar.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Torsdag 22. februar og fredag 23. februar.

Mudde Navaratnam: Onsdag 21. februar.

 

Uke 9

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 27. februar.

Martin Skrove: Onsdag  28. februar.

Signe Nordby: Tirsdag 27. februar.

Håvard Jendem: Torsdag 1 mars.

Mudde Navaratnam: Onsdag 28. februar.

 

MARS

Uke 10

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 6. mars.

Martin Skrove: Onsdag 7. mars.

Signe Nordby: Tirsdag 6. mars.

Håvard Jendem: Torsdag 8. mars.

Mudde Navaratnam: Onsdag 7. mars.

 

Uke 11

Tarjei Skotheimsvik: 13. mars.

Martin Skrove: 14. mars.

Signe Nordby: 13. mars.

Håvard Jendem: Halv dag 14. mars, 15. mars og 16. mars.

Mudde Navaratnam: 14. mars.

 

Uke 12

 

Tarjei Skotheimsvik: 20. mars.

Martin Skrove: 21. mars.

Signe Nordby: 20. mars.

Håvard Jendem: 22. og 23. mars.

Mudde Navaratnam: 21. mars.

 

Uke 13

 

Tarjei Skotheimsvik: 26. mars og 28. mars.

Martin Skrove: Borte hele uka.

Signe Nordby: 27. mars.

Håvard Jendem: Borte hele uka.

Mudde Navaratnam: 28. mars.

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

27. november 2017 kl. 12:16

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester. 

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er forsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere. 

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. 

Bortfall av kravet til henvising til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Sjømanns og offshorelege

8. mars 2017 kl. 12:39

Tarjei Skotheimsvik: Sjømannslege.

Martin Skrove: Offshorelege.

Håvard Jendem: Sjømannslege og offshorelege.

Kjernejounal

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. april 2013 kl. 22:17

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

Telefontid

5. februar 2013 kl. 13:15

Telefontid for legekontoret er mellom:

Kl. 0900-1130

Kl. 1300-1430

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

16. november 2007 kl. 11:26

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger.

Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

 

VANLIG FORLØP VED BESØK VED LEGEKONTORET:

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plass utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp.

Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelighjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger/ spørsmål. Vi minner om at en legetime normalt er på ca 15 minutter og at man tar opp 1-2 problemstillinger av gangen. Legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver/undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din.

I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.

 

BETALING:

Betaling foregår ved betalingsautomat. Det er her mulig å betale kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv.  Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger. Beløpet skal du betale på Melin betalingsautomat ved utgangen.

 

Sjekk alltid betalingsautomaten før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort. Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.

 

OPPFØLGING:

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet.

 

FORBEDRINGSPOTENSIALE: 

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi kan bli bedre, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan optimalisere våre rutiner.

Åpningstider

Man, Tir, Ons og Fre:
08.30-15.00
Torsdag:09.00-15.00
Laboratoriet og skiftestue er åpent samme åpningstid som legekontoret ellers.

Adresse

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2

Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2
6412 MOLDE

Telefon: 71 24 94 60