Aktuelt


Redusert kapasitet pga ferieavvikling

24. mai 2018 kl. 10:26

Det vil i ukene 26-33 (skolenes sommerferie) vøre redusert kapasitet ved legekontoret. 

Vi ber om at ting som ikke haster venter til ferien er over. 

Vi vil primært ta øyeblikkelig hjelp i sommerferien. 

Når legen ringer tilbake

27. april 2018 kl. 11:55

Vi vil informere våre pasienter om at det vil bli sendt ut giro til pasienter som får henvisninger/ sykmeldinger via telefon i henhold til fastlegetariffen.

Endring av fraværsdag for legene

22. mars 2018 kl. 11:07

Fra 1. april vil Håvard Jendem ha fraværsdag onsdager i stede for torsdag som tidligere. 

Fra 1. april vil Martin Skrove ha fast fraværsdag torsdager i stede for onsdag som tidligere.

Fravær for legene mai 2018

22. januar 2018 kl. 15:17

Uke 21

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 22. mai, torsdag 24. mai og fredag 25. mai.

Martin Skrove: Borte hele uka.

Signe Nordby: Tirsdag 22. mai.

Håvard Jendem: Onsdag 23. mai.

Mudde Navaratnam: Onsdag 23. mai.

Hanieh Shakeri: Torsdag 24. mai.

 

Uke 22

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 29. mai.

Martin Skrove: Borte hele uken.

Signe Nordby: Tirsdag 29. mai.

Håvard Jendem: Onsdag 30. mai.

Mudde Navaratnam: Onsdag 30. mai.

Hanieh Shakeri: Torsdag 31. mai.

 

Juni

 

Uke 23

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 5. juni

Martin Skrove: Torsdag 7. juni.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Onsdag 6. juni.

Mudde Navaratnam: Onsdag 6. juni og fredag 8. juni.

Hanieh Skakeri: Torsdag 7. juni.

 

UKE 24

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 12. juni og fredag 15. juni.

Martin Skrove: Torsdag 14. juni.

Signe Nordby: Tirsdag 12. juni.

Håvard Jendem: Onsdag 13. juni.

Mudde Navaratnam: Onsdag 13. juni.

Hanieh Shakeri: Tirsdag 12. juni og torsdag 14. juni.

 

UKE 25

 

Tarjei Skotheimsvik: Borte hele uken.

Martin Skrove: Torsdag 21. juni

Signe Nordby: Tirsdag 19. juni.

Håvard Jendem: Onsdag 20. juni.

Mudde Navaratnam: Onsdag 20. juni. 

Hanieh Shakeri: Torsdag 21. juni

 

UKE 26

 

Tarjei Skotheimsvik: Borte hele uken.

Martin Skrove: Torsdag 28. juni.

Signe Nordby: Tirsdag 26. juni.

Håvard Jendem: Onsdag 27. juni.

Mudde Navaratnam: Onsdag 27. juni og fredag 29. juni.

Hanieh Shakeri: Torsdag 28. juni.

 

JULI

 

Uke 27

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 3. juli.

Martin Skrove: Torsdag 5. juli.

Signe Nordby: Tirsdag 3. juli.

Håvard Jendem: Borte hele uken.

Mudde Navaratnam: Onsdag 4. juli.

Hanieh Shakeri: Torsdag 5. juli.

 

Uke 28

 

Tarjei Skotheimsvik: Borte hele uken.

Martin Skrove: Torsdag 12. juli.

Signe Nordby: Tirsdag 10. juli.

Håvard Jendem: Borte hele uken.

Mudde Navaratnam: Onsdag 11. juli.

Hanieh Shakeri: Torsdag 12. juli.

 

Uke 29

 

Tarjei Skotheimsvik: Borte hele uken.

Martin Skrove: Torsdag 19. juli.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Borte hele uken.

Mudde Navaratnam: Onsdag 18. juli.

Hanieh Shakeri: Torsdag 19. juli.

 

Uke 30

 

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 24. juli.

Martin Skrove: Borte hele uken.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Onsdag 25. juli.

Mudde Navaratnam: Borte hele uken.

Hanieh Shakeri: Torsdag 26. juli.

 

UKE 31

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 31. juli.

Martin Skrove: Borte hele uken.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Onsdag 1. august.

Mudde Navaratnam: Borte hele uken.

Hanieh Shakeri: Torsdag 2. august.

 

UKE 32

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 7. august.

Martin Skrove: Borte hele uken.

Signe Nordby: Borte hele uken.

Håvard Jendem: Onsdag 8. august. 

Mudde Navaratnam: Borte hele uken.

Hanieh Shakeri: Torsdag 9. august

 

UKE 33

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 14. august.

Martin Skrove: Torsdag 16. august.

Signe Nordby: Tirsdag 14. august.

Håvard Jendem: Onsdag 15. august.

Mudde Navaratnam: Borte hele uken.

Hanieh Shakeri: Borte hele uken.

 

Uke 34

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 21. august.

Martin Skrove: Torsdag 23. august.

Signe Nordby: Tirsdag 21. august

Håvard Jendem: Onsdag 22. august.

Mudde Navaratnam: Onsdag 22. august.

Hanieh Shakeri: Borte hele uken.

 

Uke 35

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag 28. august.

Martin Skrove: Torsdag 30. august.

Signe Nordby: Tirsdag 21. august.

Håvard Jendem: Onsdag 29. august.

Mudde Navaratnam: Onsdag 29. august.

Hanieh Shakeri: Torsdag 30 august.

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

27. november 2017 kl. 12:16

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester. 

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er forsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere. 

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. 

Bortfall av kravet til henvising til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Sjømanns og offshorelege

8. mars 2017 kl. 12:39

Tarjei Skotheimsvik: Sjømannslege.

Martin Skrove: Offshorelege.

Håvard Jendem: Sjømannslege og offshorelege.

Kjernejounal

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. april 2013 kl. 22:17

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

Telefontid

5. februar 2013 kl. 13:15

Telefontid for legekontoret er mellom:

Kl. 0900-1130

Kl. 1300-1430

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

16. november 2007 kl. 11:26

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger.

Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

 

VANLIG FORLØP VED BESØK VED LEGEKONTORET:

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plass utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp.

Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelighjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger/ spørsmål. Vi minner om at en legetime normalt er på ca 15 minutter og at man tar opp 1-2 problemstillinger av gangen. Legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver/undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din.

I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.

 

BETALING:

Betaling foregår ved betalingsautomat. Det er her mulig å betale kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv.  Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger. Beløpet skal du betale på Melin betalingsautomat ved utgangen.

 

Sjekk alltid betalingsautomaten før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort. Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.

 

OPPFØLGING:

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet.

 

FORBEDRINGSPOTENSIALE: 

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi kan bli bedre, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan optimalisere våre rutiner.

Åpningstider

Man, Tir, Ons og Fre:
08.30-15.00
Torsdag:09.00-15.00
Laboratoriet og skiftestue er åpent samme åpningstid som legekontoret ellers.

Adresse

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2

Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Molde Brygge
Julsundv. 2
6412 MOLDE

Telefon: 71 24 94 60