Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Det enkleste er å kontakte oss via SMS.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

 

 

Faste fraværsdager til legene:

Tarjei Skotheimsvik: Tirsdag.

Signe Nordby Stranden: Tirsdag. 

Martin Skrove: Onsdag

Håvard Jendem: Torsdag

Sverre Borgen: Permisjon.

Ingvild Vinjar: Onsdag.

Turnuslege Signe Ekeland: TorsdagerViktig informasjon

22. september 2016 kl. 08:53

Vi har mistet en kjær kollega

Pga dr. Sverre Borgens bortgang har vi noe redusert kapasitet kommende dager. Ber om forståelse for dette.

14. september 2016 kl. 11:42

Turnuslege

Ny turnuslege: Signe Ekeland er hos oss fra, 01.09.2016 - 01.03.2017

17. august 2016 kl. 12:46

Legefravær September 2016

Tarjei Skotheimsvik: Ikke planlagt fravær i september. Fast fravær på tirsdager.

Signe Nordby: Borte uke 38. (19. - 22. sep.) tilbake fredag 23. sep. Fast fravær på tirsdager.

Martin Skrove: Ikke tilstede mandag 5. sep. og tirsdag 6.september. Og Ukene 39 og 40. De ukene, er det vikar for han. Fast fravær på onsdager.

Håvard Jendem: Borte fredag 2. september. Fast fravær på torsdager.

Sverre Borgen: Vikarlege er  Dr. Ingvild Vinjar.

Ingvild Vinjar: Fast fravær på onsdager.

23. september 2015 kl. 10:04

Kjernejounal

Kjernejounal systemet er nå oppdatert.

1. april 2013 kl. 22:17

Informasjon ved timebestilling/ Time samme dag

1. Det er viktig at en bestiller time fra egen telefon (hvis ikke gi beskjed om dette i meldingsfeltet)

2. Det er ønskelig at en bestiller time de dagene fastlegen er til stedet så lenge det ikke er øyeblikkelig hjelp.

Dette spesielt ved oppfølging av sykemelding.

Viser til faste fraværsdager for fastlegene.

 

5. februar 2013 kl. 13:15

Ny telefontid

Det blir ny telefontid med virkning fra 25. februar

0900-1130

1300-1430

16. november 2007 kl. 11:26

RUTINER VED LEGEKONTORET MOLDE BRYGGE

Legekontoret Molde Brygge er et gruppefellesskap av leger som arbeider som fastleger . Vi er totalt fem leger og en turnuslege. Legene arbeider ved kontoret alle ukedager utenom den eller de dagene en utøver kommunalt forebyggende arbeid eller tilsynsarbeid.

Det er ikke nødvendig å melde seg i skranken når du kommer til timen. Gå rett til plasser utenfor legens kontor og vent til du blir ropt opp. Det kan oppstå forsinkelser hos legen, blant annet pga øyeblikkelig hjelp plikt og vi håper på forståelse for dette.

 Hos legen vil du få hjelp i forhold til dine problemstillinger / spørsmål og legen vil eventuelt sende deg på laboratoriet for videre prøver / undersøkelser. Du tildeles en time på laboratoriet og vil bli ropt opp her likedan som hos legen din. I perioder med stort press på laboratoriet kan det også her bli noe ventetid.  Eventuelt kan du høre i skranken når du er registrert dersom du synes det går urimelig lang tid.

Betaling foregår ved ny betalingsautomat. Det er her mulig å betale med kontant (ikke 500,- og 1000,- sedler) og kort. Du kan også få utskrevet giro (da med girogebyr). Dersom du ikke betaler vil du automatisk få tilsendt giro med gebyr.